Внесете ја Вашата тежина (kg):    

Внесете ја Вашата висина (cm):    


Внесете ја Вашата тежина (kg):    

Внесете ја Вашата висина (cm):    

Внесете ја Вашата возраст:    Внесете го бројот на отчукувања на срцето:  

 
Внесете ја вашата возраст (години):  

 


Таргет зони на срцева фрекфенција за време на вежби
Возраст (години) Минимум - максимум срцеви отчукувања
20 100 - 200
25 98 - 195
30 95 - 190
35 93 - 185
40 90 - 180
45 88 - 175
50 85 - 170
55 83 - 165
65 78 - 155
70 75 - 150
Внесете ја вашата тежина:   Килограми (Kg)

Физичка активност:     Минути/Ден
Временски услови:  


Пресметки   Предложени дневни дози
Милилитри (ml):   1000ml = 1 литри (l)
Просеченен број на чаши дневно:   (просечна големина 250ml)
Минимум Грама/Ден Максимум Грама/Ден Минимум Калории/Ден Максимум Калории/Ден
Јаглехидрати
Протеини
Масти